Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Radoszyce do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-004/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Gmina: Radoszyce

Wartość ogółem: 432784,35

Wydatki kwalifikowalne: 432784,35

Dofinansowanie: 432784,35

Dofinansowanie UE: 367866,7

Nazwa beneficjenta: Gmina Radoszyce

NIP beneficjenta: 6581867725

Kod pocztowy: 26-230

Miejscowość: Radoszyce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

pup.opole.pl, anna korczyńska, balkon w kamienicy, rozliczenie dofinansowania z pup wzór, ogłoszenia towa, reguła waz cda, rozwiń w wypracowaniu liczącym ok 200 słów, urząd miasta żyrardów, marta titaniec, pośredniak wałbrzych, firmom czy firmą, prawo zamówień publicznych szkolenia, msp generator pl

yyyyy