Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Miejsce Piastowe do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-066/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Gmina: Miejsce Piastowe

Wartość ogółem: 1368304,18

Wydatki kwalifikowalne: 1368304,18

Dofinansowanie: 1368304,18

Dofinansowanie UE: 1163058,55

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejsce Piastowe

NIP beneficjenta: 6842380130

Kod pocztowy: 38-430

Miejscowość: Miejsce Piastowe

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

rup katowice, tłuczeń kolejowy z odzysku, madonnanewera pl, ciucholand żory, inwestycje w kadry, choroba pewnej populacji roślinnej, wybory internetowe eu, promocją do następnej klasy z oceną niedostateczną 2021, mieszkania do wynajęcia w holandii prywatne bez kaucji, wyszukiwanie patentów, fundusze nowa europa, irga pionowa, pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

yyyyy