Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Gminie Płaska do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-262/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Gmina: Płaska

Wartość ogółem: 82270,05

Wydatki kwalifikowalne: 82270,05

Dofinansowanie: 82270,05

Dofinansowanie UE: 69929,54

Nazwa beneficjenta: Gmina Płaska

NIP beneficjenta: 8461593261

Kod pocztowy: 16-326

Miejscowość: Płaska

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014

przegląd regionów geograficznych część 2 klucz odpowiedzi, niania portal, fundacja narodowa, europejska grupa transportowa, zz kadra puławy, ulga na węgiel

yyyyy