Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Gawłuszowicach do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Gawłuszowice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-040/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Gawłuszowice

Wartość ogółem: 256803,8

Wydatki kwalifikowalne: 256803,8

Dofinansowanie: 256803,8

Dofinansowanie UE: 218283,23

Nazwa beneficjenta: Gmina Gawłuszowice

NIP beneficjenta: 8171986176

Kod pocztowy: 39-307

Miejscowość: Gawłuszowice

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/3/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014

mikstat wiadomości, pup mmz oferty pracy, kosztów, ulga od długu pl opinie, prawdziwy rozmiar krajów, prosta wokół której nasza planeta dokonuje obrotu w ciągu doby, sanatorium tęcza ustka opinie 2019, szpital dziecięcy lublin, rpo.lubelskie, kredyty na działalność gospodarczą

yyyyy