Przygotowanie oddziału przedszkolnego w ZSS w Lipnicy Dolnej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dziecie w wieku przedszkolnym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-069/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Gmina: Brzyska

Wartość ogółem: 87268,98

Wydatki kwalifikowalne: 87268,98

Dofinansowanie: 87268,98

Dofinansowanie UE: 74178,63

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Szkoła Przyszłości”

NIP beneficjenta: 6852324570

Kod pocztowy: 38-200

Miejscowość: Jasło

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

bonnaszkolenie, pit37 2014, pismo administracyjne, stawy są przykładem połączeń ścisłych, kurs hds kraków, fs 13 chomikuj, wiadomości regionalne, agencja rozwoju regionalnego, dotacje unijne dla rodzinnych ogrodów działkowych, karta informacyjna leczenia szpitalnego proz

yyyyy