Przygotowanie przedszkolne od stresu wolne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-159/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Gmina: Żukowo

Wartość ogółem: 281808,6

Wydatki kwalifikowalne: 281808,6

Dofinansowanie: 239537,31

Dofinansowanie UE: 203606,71

Nazwa beneficjenta: PRACOWNIA KREATYWNA

NIP beneficjenta: 9570326708

Kod pocztowy: 80-297

Miejscowość: Banino

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/30/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/29/2013

Data zakończenia realizacji: 6/28/2015

time for wax wileńska, www kazmierz pl, nabór ekspertów 2021, gov pl spis, https spis gov pl logowanie, selfie project krystaliczna pasta, na podstawie map zamieszczonych na stronach 106 108, urzad pracy jarocin, piotr miał cztery oceny których średnia wynosiła 3 75, odkrycie archeologiczne, odpowiedź na pismo urzędowe wzór, jakie informacje mogą czerpać z sieci służby państwowe, przez czy poprzez, ugoda mediacyjna wzór, polska-info.eu, pup dębica praca, lista numer 4, portal l, adam hamryszczak, internet unia europejska, mieszkanie wałbrzych

yyyyy