„Przyjazna szkoła”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-653/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 194547,9

Wydatki kwalifikowalne: 194547,9

Dofinansowanie: 194547,9

Dofinansowanie UE: 165365,72

Nazwa beneficjenta: Gmina Juchnowiec Kościelny

NIP beneficjenta: 9660594401

Kod pocztowy: 16-061

Miejscowość: Juchnowiec Kościelny

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/3/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

druga liczba przy sumowaniu, porównanie funduszy inwestycyjnych, prow 2020-2026, polska slowaxja, uzupełnij tabelę informacjami o sytuacji panującej w prl oraz we współczesnej polsce, deklaracja wekslowa, pożyczki lublin, wskaźniki referencyjne dla kredytów mieszkaniowych – możliwość zawarcia aneksu, sieradz rynek, leader logo

yyyyy