Przyjazna szkołą – Dzieci Szkoły Podstawowej w Porąbkach chcą i zasługują na lepszy start

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-016/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Bieliny

Wartość ogółem: 135114

Wydatki kwalifikowalne: 135114

Dofinansowanie: 135114

Dofinansowanie UE: 114846,9

Nazwa beneficjenta: Gmina Bieliny/Szkoła Podstawowa w Porąbkach

NIP beneficjenta: 6572332657

Kod pocztowy: 26-004

Miejscowość: Porąbki

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (inne niż góry, wyspy lub słabo i bardzo słabo zaludnione obszary)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/18/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/11/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

fotowoltaika łowicz, likwidacja działalności gospodarczej 2014, pożyczka płynnościowa mazowieckie, urząd pracy stalowa wola, dofinansowanie do żłobka 2020 dla rodziców, gmina środa wielkopolska, pizzeria moskva opinie, ratownictwo kolejowe, bba akcje kurs, stypendia mazowieckie, pociąg regionalny

yyyyy