Przyjazna Szkoła szansą na dobrą przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-212/10-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Gmina: M. Częstochowa

Wartość ogółem: 1009613,95

Wydatki kwalifikowalne: 1009613,95

Dofinansowanie: 1009613,95

Dofinansowanie UE: 858171,86

Nazwa beneficjenta: Gmina Częstochowa/ IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie

NIP beneficjenta: 9492192109

Kod pocztowy: 42-201

Miejscowość: Częstochowa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/13/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/14/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

www czat, przecinek przed iż, śląskie miasto będące kolebką górnika, towary kwalifikowane, co to jest województwo, jesion wyszków, jaką cechą różnią się siły przedstawione na każdym rysunku, gniezno praca gov, targi kanton 2017, warszawa praca gov pl, tereny zieleni miejskiej pdf, aktywizacja, stolarnia szulc, flaga w pionie, dlanas, bank gospodarstwa krajowego warszawa, zespół niemiecki, parafia brześć kujawski kancelaria

yyyyy