Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-106/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Końskowola

Wartość ogółem: 876050

Wydatki kwalifikowalne: 876050

Dofinansowanie: 778350

Dofinansowanie UE: 744642,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Końskowola/Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Końskowoli

NIP beneficjenta: 7162118505

Kod pocztowy: 24-130

Miejscowość: Końskowola

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/4/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

jak widzi osoba niewidoma, portal ochotnica dolna, straż miejska bartoszyce, małgorzata kwaśniewska szwajcaria, mapa wydatków państwa, wykaz dróg publicznych kraków, praca krzywda

yyyyy