Przyjazne gimnazjum w gminie Siedliszcze

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-172/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Gmina: Siedliszcze

Wartość ogółem: 376916,55

Wydatki kwalifikowalne: 376916,55

Dofinansowanie: 335516,55

Dofinansowanie UE: 320379,07

Nazwa beneficjenta: Gmina Siedliszcze

NIP beneficjenta: 5632160545

Kod pocztowy: 22-130

Miejscowość: Siedliszcze

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/15/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/15/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

trudny tekst do przeczytania, pszok chrząstowice, inea m1, pozycxki, siec 34, festiwal biegowy krynica 2019, dofinansowanie na rozwój firmy 2022, inea student, gremium mc zasady

yyyyy