Przyjazne Przedszkole.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-101/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Gmina: Skołyszyn

Wartość ogółem: 88309,05

Wydatki kwalifikowalne: 88309,05

Dofinansowanie: 86896,29

Dofinansowanie UE: 75062,69

Nazwa beneficjenta: Zespół Szkół Publicznych w Skołyszynie

NIP beneficjenta: 6852227884

Kod pocztowy: 38-242

Miejscowość: Skołyszyn

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/4/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2008

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010

transparentny co to znaczy, arimr.gov, dobre praktyki, projekty ogrodów działkowych, synonim zakres, ministerstwo tajemnic, urząd pracy w śremie, program rozwoju obszarów wiejskich 2022 dotacje, zarząd dróg miejskich konin, pro-tech export spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

yyyyy