Przyjazne Przedszkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-282/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat zambrowski

Gmina: Kołaki Kościelne

Wartość ogółem: 147184,64

Wydatki kwalifikowalne: 147184,64

Dofinansowanie: 147184,64

Dofinansowanie UE: 125106,95

Nazwa beneficjenta: Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator”

NIP beneficjenta: 7181729859

Kod pocztowy: 18-400

Miejscowość: Łomża

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Łomża / Powiat łomżyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 1/15/2015

euro w jakich krajach, rozporządzenia, w poniższych zdaniach n oznacza liczbę naturalną, 34 347 41 51, generator loga, 33 393 marcinkowice, centrum kultury i sportu skawina, plan finansowy instytucji kultury na 2014, ferie opolskie 2019, wiadomosci tarnów, przyniosą pożyczkę wprost do domu, kiedy otworzą szkoły 2021, zabytki wałbrzycha

yyyyy