Przyjazne przedszkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-007/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat buski

Gmina: Gnojno

Wartość ogółem: 754152

Wydatki kwalifikowalne: 754152

Dofinansowanie: 641029,2

Dofinansowanie UE: 638351,7

Nazwa beneficjenta: Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”

NIP beneficjenta: 6572698795

Kod pocztowy: 26-021

Miejscowość: Daleszyce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

nakłady inwestycyjne, www stat gov pl, słońce też wschodzi pdf, co to jest ewaluacja, schody ewakuacyjne, przedszkole łomża, zmiana pasa cda, proces rozwoju miast i powstawanie nowych ośrodków miejskich jest nazywany, znaki poziome nazwy, dagmara raczyńska, natura łomża, powiatowy urząd pracy iława, uzupełnij tabelę dotyczącą postaci historycznych, gmina miejska hrubieszów, lo kościuszki

yyyyy