Przyrodnicze wyzwania

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-124/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubański

Gmina: Leśna

Wartość ogółem: 151967

Wydatki kwalifikowalne: 151967

Dofinansowanie: 151967

Dofinansowanie UE: 129171,95

Nazwa beneficjenta: Powiat Lubański

NIP beneficjenta: 6131439691

Kod pocztowy: 59-800

Miejscowość: Lubań

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/8/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/12/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2010

siemień, klasyfikacja wzrostu, pup opole lubelskie, nie ma to tamto, emilii plater olsztyn, nauka bez barier

yyyyy