Przyszłość tworzę już dziś

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-055/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat włodawski

Gmina: Wyryki

Wartość ogółem: 191515,18

Wydatki kwalifikowalne: 191515,18

Dofinansowanie: 171515,18

Dofinansowanie UE: 162787,9

Nazwa beneficjenta: Gmina Wyryki

NIP beneficjenta: 5651445591

Kod pocztowy: 22-205

Miejscowość: Wyryki

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat włodawski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

powiatowy urząd pracy w rawiczu, programu operacyjnego inteligentny rozwój, urząd pracy w gryfinie, budowa s17 aktualności 2019, europejczyk, tabela wynagrodzeń urząd miasta warszawa, symulator gięcia blach, obwodnica bydgoszczy s5 mapa, jednym z czynników społeczno ekonomicznych który przyczynia się do pogorszenia, horyzont eu, definicja ulicy, fotograf bytom wrocławska, rybactwo a rybołówstwo

yyyyy