Przyszłość w Twoich rękach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-251/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat tarnobrzeski

Gmina: Baranów Sandomierski

Wartość ogółem: 198497,72

Wydatki kwalifikowalne: 198497,72

Dofinansowanie: 173897,72

Dofinansowanie UE: 168723,06

Nazwa beneficjenta: Miasto i Gmina Baranów Sandomierski/Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim

NIP beneficjenta: 8672099440

Kod pocztowy: 39-450

Miejscowość: Baranów Sandomierski

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat tarnobrzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

tajemniczy klient jak zostać, sanatorium zimowit rymanów zdrój, univertel łódź, nazwy czesci reki, projekty fio przykłady

yyyyy