Przyszłość wytyczana pozalekcyjnymi ścieżkami wiedzy i kompetencji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-013/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat żniński

Gmina: Żnin

Wartość ogółem: 197371,33

Wydatki kwalifikowalne: 197371,33

Dofinansowanie: 197371,33

Dofinansowanie UE: 167765,63

Nazwa beneficjenta: Powiat Żniński

NIP beneficjenta: 5621536857

Kod pocztowy: 88-400

Miejscowość: Żnin

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat żniński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/14/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/21/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

walbrzych pis, nowogrodzka 47, tomasz piekot, poslka slowacja, euroregion beskidy, tablica informacyjna budowy jak wypełnić, mama wraca do pracy, www polityce, wojsławice arboretum, tetno u dziecka, fazy rozwoju miasta, pesel skrot

yyyyy