Przyszłość zaczyna się w przedszkolu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-14-207/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Gmina: Kałuszyn

Wartość ogółem: 199945

Wydatki kwalifikowalne: 199945

Dofinansowanie: 196820

Dofinansowanie UE: 169953,25

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Edukacja i Nauka

NIP beneficjenta: 9512189583

Kod pocztowy: 00-634

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/26/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

myślnik jak wygląda, dofinansowanie dla pracownika, koło wyzwań, pożyczka 5 tys, czcionka bez znaku, limanowskiego wałbrzych, czy komitet rodzicielski jest obowiązkowy 2022, na sukces, nip 8 interaktywny, spółka która doradza podmiotom gospodarczym krzyżówka, pokl lodzkie, nieruchomości walbrzych, korytarz suwalski mapa, dotacje dla firm transportowych 2021, mieszkanie treningowe dla osób niepełnosprawnych, europa, rozporządzenie ewaluacyjne, opis morza bałtyckiego

yyyyy