PUCHATEK-edukacja od przedszkola

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-053/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Gmina: Niwiska

Wartość ogółem: 395787,6

Wydatki kwalifikowalne: 395787,6

Dofinansowanie: 336419,46

Dofinansowanie UE: 336419,46

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „PUCHATEK” w Przyłęku

NIP beneficjenta: 8141683554

Kod pocztowy: 36-107

Miejscowość: Przyłęk

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014

rtv euro agd aleje solidarności poznań, urząd pracy nowogard, podaj po jednym skutku niewypełnienia każdego z wymienionych, dokonaj podziału mydeł ze względu na stan skupienia, tykocin rynek, pit ministerstwo finansów 2014, oblicz w zeszycie sume i roznice liczb 68 i 32, ważny na tracie, pzu gov, obwodnica wałbrzycha 2017, cku znin, nie ważne jak sie pisze, specjalista od osuszania gruntów, szpital wrzoska poznań

yyyyy