Punkt przedszkolny BAJKA szansą naszych dzieci!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-013/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat ostródzki

Gmina: Grunwald

Wartość ogółem: 575840,02

Wydatki kwalifikowalne: 575840,02

Dofinansowanie: 489464,02

Dofinansowanie UE: 416044,42

Nazwa beneficjenta: Arkadiusz Rosa

NIP beneficjenta: 7411256578

Kod pocztowy: 14-107

Miejscowość: Gierzwałd

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat ostródzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

opis faktury wzór, recepty gov, odpowiedzi, orsay zakopianka, pomoc de minimis 2021 dla przedsiębiorców, olgierd mazur wiek, język gif, ewa kornafel, przedszkole puchatek osowa, góry łosiowe, dysonans społeczny, w sprawie odpowiedź na odpowiedź

yyyyy