Punkt Przedszkolny Bakalandia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-205/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Gmina: Bakałarzewo

Wartość ogółem: 507530,08

Wydatki kwalifikowalne: 507530,08

Dofinansowanie: 446626,47

Dofinansowanie UE: 431400,57

Nazwa beneficjenta: Gmina Bakałarzewo

NIP beneficjenta: 8442140699

Kod pocztowy: 16-423

Miejscowość: Bakałarzewo

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/22/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/22/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013

urząd pracy ketrzyn, laura biernacka, arcelormittal dąbrowa górnicza kadry, znajdź ukryte wyrazy i napisz poprawnie zdania, dofinansowanie do pieca 2018 śląskie, bytomska karta seniora, archiwalne wersje stron, jola sidor, www.ministerstwo pracy i polityki społecznej, desiq, barwy lata rowy, wskaż formy które poprawnie uzupełniają podane zdania, gdzie z dwulatkiem małopolska, vefi europa, czy 2.11 jest dniem wolnym od szkoly, listopad 2021 dni robocze, czyste powietrze pożyczka, urząd pracy łańcut, sprzedaż nieruchomości w ramach działalności gospodarczej, warszawa syreny 19.04, biały kadr

yyyyy