Punkt Przedszkolny pod Daglezją

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-005/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat kamieński

Gmina: Wolin

Wartość ogółem: 293897

Wydatki kwalifikowalne: 293897

Dofinansowanie: 263797

Dofinansowanie UE: 249812,45

Nazwa beneficjenta: Gmina Wolin/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Dargobądzu

NIP beneficjenta: 9860164852

Kod pocztowy: 72-510

Miejscowość: Wolin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat kamieński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/9/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

mariusz bulski, opis przyrody warmii i mazur, pomoc w uzyskaniu dotacji na rozpoczęcie działalności, test do badania afazji szumskiej, komputronik wileńska, darmowe kursy języka angielskiego z unii europejskiej 2022, ile trwa zalozenie firmy, ministerstwo infrastruktury, poz plus, generator numerów ksiąg wieczystych, w tabeli umieszczono informacje o grupie osób uczęszczających, likwidacją barier architektonicznych łazienka 2021, łącznik w tekście, e-urząd skarbowy.gov.pl, ile jest miast wojewódzkich w polsce, pol-mak praca

yyyyy