Punkt Przedszkolny „Przedszkolaki-Krasnopolaki”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-215/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat sejneński

Gmina: Krasnopol

Wartość ogółem: 476585,52

Wydatki kwalifikowalne: 476585,52

Dofinansowanie: 409181,03

Dofinansowanie UE: 368539,19

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach

NIP beneficjenta: 8442324560

Kod pocztowy: 16-400

Miejscowość: Suwałki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Suwałki / Powiat suwalski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/19/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014

kwarantanna narodowa w polsce od kiedy, lasy panstwowe mapa, www, transmisje sprzedażowe cała polska, eduka kurs opiekuna w żłobku, urząd marszałkowski białystok praca, parafia komarów osada, rpo.gov.pl, kazachstan bośnia i hercegowina, rehabilitacja luboń, urząd pracy nowa sól, dell wsparcie techniczne, export usług, dotacja dla działkowców, umowa zlecenie przykłady prac, skrót dr z kropką czy bez

yyyyy