Punkt Przedszkolny przy SP nr 2

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-144/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Chmielnik

Wartość ogółem: 99988,25

Wydatki kwalifikowalne: 99988,25

Dofinansowanie: 98488,43

Dofinansowanie UE: 84990,01

Nazwa beneficjenta: Gmina Chmielnik/Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Chmielniku

NIP beneficjenta: 8131472206

Kod pocztowy: 36-016

Miejscowość: CHMIELNIK

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/8/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

kontrakt socjalny wzór, chemobit, koneser sztuki, co to europa, 2014 wojna ukraina, jak usunąć spójniki z końca wiersza, zdanie od i, własny biznes, pife gov pl, tajemniczy urok krzyżówka, województwa kujawsko pomorskiego, pulsantis wrocław, polskie inwestycje rozwojowe sa

yyyyy