Punkt Przedszkolny „Słoneczko”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-236/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Suwałki

Gmina: M. Suwałki

Wartość ogółem: 856710

Wydatki kwalifikowalne: 856710

Dofinansowanie: 728203,5

Dofinansowanie UE: 618972,98

Nazwa beneficjenta: Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko” w Suwałkach

NIP beneficjenta: 8442084736

Kod pocztowy: 16-400

Miejscowość: Suwałki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Suwałki / Powiat suwalski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/7/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

poczucie niższej wartości krzyżówka, rozwój dziecka, praca dolny śląsk, 5 tys dla firm, protest krus, miejski urząd pracy olsztyn, nie uwzględnienia

yyyyy