Punkt Przedszkolny Szałstry

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-044/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Gmina: Jonkowo

Wartość ogółem: 483938,2

Wydatki kwalifikowalne: 483938,2

Dofinansowanie: 411347,47

Dofinansowanie UE: 349645,35

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Zielona Gmina”

NIP beneficjenta: 7391230505

Kod pocztowy: 11-042

Miejscowość: Jonkowo

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/27/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

mojabudowa 2019, media narodowe, anna sobocińska, projekt popc, opieka covid kwiecień 2021, przykładowe projekty edukacyjne z języka polskiego, marek dziekan, plus nidzica, wyjaśnij jakie skutki ma stosowanie dopłat rolnych, art. 107 kpa, apteka internetowa leki na recepte bez recepty, bezpłatne szkolenia lublin 2019, cku koszalin, reumatoidalne zapalenie stawów — badania krwi, sp zoz mswia, krus gov.pl, zwolnienie wstecz 3 dni robocze czy kalendarzowe

yyyyy