Punkt przedszkolny szansą na udany start dzieci z terenu Gminy Sławno

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-047/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat sławieński

Gmina: Sławno

Wartość ogółem: 337515,78

Wydatki kwalifikowalne: 337515,78

Dofinansowanie: 286888,41

Dofinansowanie UE: 286888,41

Nazwa beneficjenta: Gmina Sławno

NIP beneficjenta: 4990523666

Kod pocztowy: 76-100

Miejscowość: Sławno

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat sławieński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/14/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/14/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2013

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015

polska południowa ciekawe miejsca, exante logowanie, co to znaczy ik, ustawa pzp 2004, powierzchnia polski a ukrainy, katarynka ile stron, pozycz 100 zł, projekt inwestycyjny chomikuj, umowa partnerska na rzecz realizacji projektu, dekoder gov, europejskie sluzby zatrudnienia, egzamin gimnazjalny ćwiczenia pdf, franciszkanie serwis, stawki vat 2020 tabela pdf, synonim nowoczesny, roa wzor, udzielenie zamówienia publicznego, kanlux.pl, gabinety gov pl, 4060 brutto ile to netto

yyyyy