Punkt przedszkolny w PSP Lipie „Bajkowy zakątek”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-14-202/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grójecki

Gmina: Błędów

Wartość ogółem: 329682

Wydatki kwalifikowalne: 329682

Dofinansowanie: 324712

Dofinansowanie UE: 280229,7

Nazwa beneficjenta: Gmina Błędów/Publiczna Szkoła Podstawowa im. St. Fiedorowicza w Lipiu

NIP beneficjenta: 7971903240

Kod pocztowy: 05-620

Miejscowość: Błędów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grójecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

zwik miastko, dolnego śląska, wymień państwa które sąsiadowały z polską w okresie istnienia polskiej rzeczypospolitej ludowej, dotacje unijne na rozpoczęcie działalności 2022, lista prow 2016 modernizacja, autyzm znane osoby, urzad pracy nisko oferty, powiatowy urząd pracy w busku zdroju, 41 336 18 00, stolica unii europejskiej, portal podatkowy ministerstwa finansów, urząd pracy młynarska, yves rocher wroclavia, na sygnale odc 367

yyyyy