Punkt Przedszkolny w Tajnie Starym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-224/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Gmina: Bargłów Kościelny

Wartość ogółem: 310990

Wydatki kwalifikowalne: 310990

Dofinansowanie: 264341,5

Dofinansowanie UE: 264341,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Bargłów Kościelny

NIP beneficjenta: 8461597922

Kod pocztowy: 16-320

Miejscowość: Tajno Stare

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/23/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

dofinansowanie termomodernizacji dla wspólnot mieszkaniowych 2018, przyjęcie gotówki powyżej 15000 zł od osoby fizycznej 2020, moni 365 forum, urząd pracy słupca, kredyt na działalność gospodarczą, refundowane kursy językowe, infolinia plus, zapisz podane liczby w kolejności od najmniejszej do największej 1 1/3, upomnienie wzór, wygrać, internetowe możliwości, waidomosci, ustawa o finansach publicznych wikipedia, defs pomorskie, raport tygodniowy, pup działdowo, pozyskanie, euro 2021 ile trwa

yyyyy