Punkt przedszkolny „Wiejskie ognisko przedszkolne w Warszkowie”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-019/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat sławieński

Gmina: Sławno

Wartość ogółem: 169520

Wydatki kwalifikowalne: 169520

Dofinansowanie: 152090

Dofinansowanie UE: 144092

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa

NIP beneficjenta: 4990561158

Kod pocztowy: 76-100

Miejscowość: Sławno

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat sławieński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/16/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

serce w kadrze, sarius analog, urzad marszał, poznańska wyższa szkoła biznesu, biznes to biznes, kto to jest adresat, anty ccp powyżej 1000, 11 lipiec, optima med lublin, skrót wyżej wymieniony

yyyyy