Punkty przedszkolne na obszarach wiejskich Gminy Kartuzy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-027/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Gmina: Kartuzy

Wartość ogółem: 998280

Wydatki kwalifikowalne: 998280

Dofinansowanie: 968280

Dofinansowanie UE: 848538

Nazwa beneficjenta: Gmina Kartuzy

NIP beneficjenta: 5890010583

Kod pocztowy: 83-300

Miejscowość: Kartuzy

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/18/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/1/2011

all tax lublin, cieplarniany lub murowany, jedlina-zdrój, upoważnienie do zawarcia umowy, czas zawodowców bis, projekty unijne dla przedszkoli 2021, gospodarka narodowa, cykl deminga prezentacja, oferty pracy kwidzyn pup

yyyyy