Punkty przedszkolne w Białaszewie i Popowie gm. Grajewo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-243/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat grajewski

Gmina: Grajewo

Wartość ogółem: 452405,45

Wydatki kwalifikowalne: 452405,45

Dofinansowanie: 384544,63

Dofinansowanie UE: 384544,63

Nazwa beneficjenta: Gmina Grajewo

NIP beneficjenta: 7191507801

Kod pocztowy: 19-200

Miejscowość: Grajewo

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat grajewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014

agro serwis nysa, parceltechnik, chorwacja ministerstwo, hurtownia magazyny outlet w niemczech, jednostki miary mg

yyyyy