Punkty przedszkolne w powiecie elbląskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-057/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat elbląski

Gmina: Tolkmicko

Wartość ogółem: 197652,42

Wydatki kwalifikowalne: 197652,42

Dofinansowanie: 193452,42

Dofinansowanie UE: 168004,56

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okregowego w Elblągu

NIP beneficjenta: 5781043075

Kod pocztowy: 82-300

Miejscowość: Elbląg

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010

pomysły na startup, krajowe stowarzyszenie wspierania przedsiębiorczości, kzk gop 71, dodatki mieszkaniowe rybnik, dotacja na działalność gospodarczą, koronawirus 3 kwietnia, chabrowa kielce, pieniądze z unii dla polski, pup tomaszow maz, miasta wojewódzkie, ukraina karpaty, stypendium stażowe 2020, w tabeli zostały przedstawione wartości wskaźnika rozwoju społecznego, stosuje, chroni stopę piłkarza, 3.7 rpo lubelskie

yyyyy