PWP BLP – Rozwijanie Potencjału Uczenia się

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-10-019/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat kutnowski

Gmina: Krośniewice

Wartość ogółem: 375754,61

Wydatki kwalifikowalne: 375754,61

Dofinansowanie: 319391,42

Dofinansowanie UE: 271482,71

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej

NIP beneficjenta: 6342355778

Kod pocztowy: 40-743

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

gops płoskinia, urzad pracy wabrzezno, żecz, główne regiony polski, dekalog emeryta, dwaj sąsiedzi pan jan i pan kazimierz hodują gołębie mają ich razem 47, targi meblowe poznań 2022 wystawcy, przedszkole janów lubelski, oznacz punkty literami tak aby rysunek był zgodny z opisem, przeglądarka xml gov, kantor pasaż łódzki

yyyyy

Dodaj komentarz