PWP CALINECZKA RUSZA W DROGĘ – nowe miejsca przedszkolne w Gminie Mosina

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-010/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Mosina

Wartość ogółem: 966893,76

Wydatki kwalifikowalne: 966893,76

Dofinansowanie: 821859,69

Dofinansowanie UE: 821859,7

Nazwa beneficjenta: Niepubliczny Punkt Przedszkolny Calineczka Dorota Owoc

NIP beneficjenta: 7791391790

Kod pocztowy: 62-050

Miejscowość: Mosina

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/7/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

atrakcyjność inwestycyjna definicja, covid 3 grudnia 2021, zysk operacyjny wzór, nowy sącz szkoła podstawowa nr 2, e-zwolnienie kiedy widoczne w ikp, pull and bear manufaktura, gdynia autobusy, urząd pracy chełm, osiek molo, lampa dla roślin, urzad pracy dobre miasto, praca ochrona mazowieckie, list intencyjny działalność gospodarczą wzór

yyyyy