PWP Partnerska szkoła-partnerska edukacja. Uczymy się od siebie nawzajem

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-213/11-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Świętochłowice

Gmina: M. Świętochłowice

Wartość ogółem: 427461,36

Wydatki kwalifikowalne: 427461,36

Dofinansowanie: 427461,36

Dofinansowanie UE: 363342,16

Nazwa beneficjenta: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

NIP beneficjenta: 7781028941

Kod pocztowy: 61-874

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/7/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

wyszukiwarka pomocy de minimis, lista obecności wrzesień 2020, urbanowicza lublin, krzeslo treningowe krolowej, os europejskie, dotacje dla małych gospodarstw 2020

yyyyy