PWP Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-066/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 970924,21

Wydatki kwalifikowalne: 970924,21

Dofinansowanie: 854413,3

Dofinansowanie UE: 825285,58

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Rzeszów/III Liceum Ogólnokształące im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie

NIP beneficjenta: 8131736792

Kod pocztowy: 35-055

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

podniesienie jakości pracy szkoły, wirtualny urząd dąbrowa górnicza, granica kukuryki, doplaty unijne, wewnętrzna stopa zwrotu, szkola muzyczna poznan glogowska, grodzisk wlkp pup, zapobieganie cukrzycy, administracja państwowa praca, elpigaz gorlice, zapisz działanie które umożliwi obliczenie kosztu, spis powszechny czy każdy domownik osobno, praca fizyczna warszawa

yyyyy