PWP WP – Akademia wsparcia 2

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-214/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Gmina: Wodzisław Śląski

Wartość ogółem: 498315,94

Wydatki kwalifikowalne: 498315,94

Dofinansowanie: 498315,94

Dofinansowanie UE: 423568,55

Nazwa beneficjenta: Miasto Wodzisław Śląski/Gimnazjum nr 2 im. Ziemi Wodzisławskiej w Wodzisławiu Śląskim

NIP beneficjenta: 6472208828

Kod pocztowy: 44-300

Miejscowość: Wodzisław Śląski

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/17/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

kurs cnc śląsk, na rysunku przedstawiono jeden z typów aglomeracji, współorganizacja, studium wykonalności przykłady, e mikrofirma gov, opieka prenatalna, szpital korytarz, legenda oznaczeń do kart ewidencji czasu pracy, społeczność lokalna i regionalna-test sprawdzający-grupa a, podgik lublin, synergią rodzina, północ południe odc 7, centrum wiadomości plus, musisz to wiedzieć 1231, wiceminister gospodarki, www pup nysa pl, ogrody sensoryczne w muszynie, opieka nad dziecmi, lucjan gucma, przekazanie gospodarstwa rolnego a opieka nad rodzicami

yyyyy