PWP Żyję zdrowo i wesoło – nowe miejsca przedszkolne w Gminie Wapno

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-017/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat wągrowiecki

Gmina: Wapno

Wartość ogółem: 947866,13

Wydatki kwalifikowalne: 947866,13

Dofinansowanie: 805686,21

Dofinansowanie UE: 805686,21

Nazwa beneficjenta: Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo – Doradcza A.Gawrońska Sp.j.

NIP beneficjenta: 7811843440

Kod pocztowy: 60-171

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

władza wdrażająca, fenix funds, wrocław główny wałbrzych miasto, kosciol mb niewiadom, urzad pracy opatow, motos mielec, dotacja unijne, zespół szkół w kuryłówce

yyyyy