Radkowska Akademia Prymusów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-064/11-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Radków

Wartość ogółem: 812052,8

Wydatki kwalifikowalne: 812052,8

Dofinansowanie: 812052,8

Dofinansowanie UE: 690244,88

Nazwa beneficjenta: Fundacja „Merkury”

NIP beneficjenta: 8862757389

Kod pocztowy: 58-300

Miejscowość: Wałbrzych

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

promyk nadziei 146, covid 8 września, pkp piła chodzież, gazeta łukowska, bühler polska, ostnica piórkowata, rozwiń skrzydła, poradnik dla mężczyzn, kontrakt z nfz jak uzyskać, pytania pośrednie i bezpośrednie, jak ustawić stronę startową firefox, promyk nadzieji 116, światło zielone, przeprowadza go ankieter wśród przechodniów, kredyt dla nowych firm 2021, ani mru mru żłobek, zaświadczenie o zatrudnieniu i odprowadzaniu składek zus, akumulacja synonim, logo jpg

yyyyy