Radość dzieci

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-244/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat bieszczadzki

Gmina: Ustrzyki Dolne

Wartość ogółem: 89346

Wydatki kwalifikowalne: 89346

Dofinansowanie: 87862,86

Dofinansowanie UE: 75944,1

Nazwa beneficjenta: Zespół Szkół Publicznych w Ropience

NIP beneficjenta: 6891183866

Kod pocztowy: 38-711

Miejscowość: Ropienka

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat bieszczadzki / Powiat leski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/3/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/3/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/15/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009

zus śrem, droga via carpatia, lista obecności pdf, stricte sjp, wymień problemy mieszkańców dużych miast, przegapiłeś, wielicka 72 30-552 kraków, kim jest polityk, agnieszka grzesiak, raporty, wniosek o mediację w odpowiedzi na pozew, urzad marszalkowski warszawa praca, plakat euro 2021, dziennik ustaw 23 czerwca 2021, szybki pociag, 00-074

yyyyy