Radosne dzieci – twórcze przedszkola w gminie Olszówka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-014/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kolski

Gmina: Olszówka

Wartość ogółem: 1500029,53

Wydatki kwalifikowalne: 1500029,53

Dofinansowanie: 1477529,09

Dofinansowanie UE: 1275025,1

Nazwa beneficjenta: Gmina Olszówka

NIP beneficjenta: 6662002107

Kod pocztowy: 62-641

Miejscowość: Olszówka

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/27/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2012

karta informacyjna przedsięwzięcia wzór 2020, program eko gmina 2021, kis nabór, sytuacja w polsce koronawirus, należy znak, pomoc dla firm bez pkd, promyk nadzieji 135, piotr hołubowicz, szerokość drogi ewakuacyjnej w budynku, zapisz obok wymienionych nazw obiektów nazwy metod za których pomocą, na dobre i na złe 848 streszczenie, dotacje z urzędu pracy, covid 12 kwietnia 2021, dofinansowanie na zakup ziemi 2021, uzupełnij tabelę na podstawie zdobytych wcześniej wiadomości, maść siarkowa receptura, czernichów dom opieki, test z ustawy o finansach publicznych, badania z krwi na jelita, lata h, centrum rozwoju dziecka tarnowskie góry

yyyyy