Radosne dzieci w Gminie Kruszyna

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-056/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Gmina: Kruszyna

Wartość ogółem: 574332,94

Wydatki kwalifikowalne: 574332,94

Dofinansowanie: 488183

Dofinansowanie UE: 488183

Nazwa beneficjenta: Gmina Kruszyna

NIP beneficjenta: 9492167011

Kod pocztowy: 42-282

Miejscowość: Kruszyna

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

podziel czasowniki z ramki na dwie grupy, co oznacza godzina 08.08, słowacja wiadomości, ile punktów do żłobka w warszawie, muzeum wolsztyn, pe edukacja, nazwy mieszkańców państw, dni radziejowa 2019, symulatory 2020, pozyczki dla firm, dr stefanowicz, rpo warmia mazury pl, status związku to skomplikowane odc 21, potwierdzenie zatrudnienia, kierunkowy 077 zagranica, krajowa 2021

yyyyy