Radosne dzieciństwo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-114/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Gmina: Wiśniowa

Wartość ogółem: 73277,78

Wydatki kwalifikowalne: 73277,78

Dofinansowanie: 71819,55

Dofinansowanie UE: 62286,11

Nazwa beneficjenta: Gmina Wiśniowa/Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Różance

NIP beneficjenta: 8191412751

Kod pocztowy: 38-102

Miejscowość: Różanka

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009

sygnatura km, inea rachunek, własna działalność dotacje, olsztyńska szkoła wyższa, starostwo powiatowe w śremie, przedszkole berylowa lublin, obwodnica południowa, wałbrzych mpk, miejski urząd pracy w olsztynie, wyszukiwanie na stronie, zurawia warszawa, unia hrubieszów, www.fundusze-europejskie.pl, włocławek rynek

yyyyy