Radosne dzieciństwo w Gdańskim Przedszkolu „Lingwista”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-147/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 299044,54

Wydatki kwalifikowalne: 299044,54

Dofinansowanie: 254187,84

Dofinansowanie UE: 216059,66

Nazwa beneficjenta: „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5832448742

Kod pocztowy: 80-107

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/30/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/28/2013

Data zakończenia realizacji: 5/29/2015

dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, dofinansowanie na domki letniskowe 2022, krus gov pl, koordynacja, biznes gov pl, zespół szkół zawodowych nr 5 w chełmie, firefox strona startowa, na którym piętrze można kupić te rzeczy uzupełnij zdania, gov pl mój prąd, gus logowanie do systemu, tajemniczy klient przykładowy scenariusz, www.do celu, psp nr 3 praszka, archiwalne wersje stron, lubuski

yyyyy