„Radosne Maluszki”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-043/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Strawczyn

Wartość ogółem: 159014,5

Wydatki kwalifikowalne: 159014,5

Dofinansowanie: 135158,5

Dofinansowanie UE: 135162,33

Nazwa beneficjenta: Gmina Strawczyn

NIP beneficjenta: 9591486127

Kod pocztowy: 26-067

Miejscowość: Strawczyn

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/17/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/17/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014

termomodernizacją budynku dofinansowanie 2021, kurs euro na 31 grudnia 2017, kwiecień etat, znak na korze drzewa krzyżówka, urząd marszałkowski województwa mazowieckiego, zsz1 brzeg, dofinansowanie czyste powietrze 2019, solarium gorzów wlkp, 136 dni po 23 lipca, fundusze europejskie 2021-2027, wrażliwy poeta krzyżówka

yyyyy