Radosne przedszkolaki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-006/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Łopuszno

Wartość ogółem: 808416,4

Wydatki kwalifikowalne: 808416,4

Dofinansowanie: 687154

Dofinansowanie UE: 687153,94

Nazwa beneficjenta: Gmina Łopuszno

NIP beneficjenta: 9591671876

Kod pocztowy: 26-070

Miejscowość: Łopuszno

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/1/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

gov uk pl, faktura końcowa do faktury zaliczkowej wzór 2020, ruch tego samochodu na pewno nie jest przedstawiony na wykresie, lokomotywy towarowe, kiełbasa zbiór zadań pdf, przecinek przed ktore, ustawa o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych

yyyyy