Radosne Przedszkolaki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-025/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat szczycieński

Gmina: Świętajno

Wartość ogółem: 539756

Wydatki kwalifikowalne: 539756

Dofinansowanie: 458792,6

Dofinansowanie UE: 458792,6

Nazwa beneficjenta: Gmina Świętajno

NIP beneficjenta: 7451811224

Kod pocztowy: 12-140

Miejscowość: Świętajno

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat szczycieński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/7/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

polska slowacka, pogoda koziebrody, pelnosprawny.pl, urzędy marszałkowskie, firma budowlana podkarpackie, wniosek o wykup mieszkania komunalnego z bonifikatą wzór, dąbrowa górnicza rynek, województwo mazowieckie powiaty, большие города польши, województwa opolskiego, 1.5 2, koncepcja kontaktu grupowego na kolonii, fundusze europejskie.gov.pl, przeglądarka a wyszukiwarka, posiedzenie a rozprawa

yyyyy