Radosne przedszkolaki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-039/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Gmina: Biskupiec

Wartość ogółem: 538660,8

Wydatki kwalifikowalne: 538660,8

Dofinansowanie: 457861,68

Dofinansowanie UE: 389182,43

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bredynki i Stanclewo

NIP beneficjenta: 7393567048

Kod pocztowy: 11-300

Miejscowość: Biskupiec

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/27/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

umiejętność uczenia się kluczową kompetencją ucznia, formatka murowana goślina, praca przedszkole poznań, błędy językowe przykłady zdań, praca lidzbark warmiński 2021, wicepremierzy polski 2020, www, gimnazjum im kardynała stefana wyszyńskiego w opatowie, rola koordynatora, dotacja na młodego rolnika 2021, żłobek trakt lubelski

yyyyy